Nieuws

 1. Elfde uitdeling, tevens slotuitdeling, op concurrente vorderingen (19,5%) en eerste uitdeling, tevens slotuitdeling op achtergestelde vorderingen (100%)

  Op alle geverifieerde concurrente vorderingen wordt 19,5% uitgedeeld. Na deze uitdeling van 19,5% zal in totaal 100% zijn uitgedeeld op geverifieerde concurrente vorderingen. Op geverifieerde achtergestelde vorderingen wordt 100% uitgedeeld.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. De verwachting is dat omstreeks 20 december 2021 de elfde, tevens slotuitdeling, aan concurrente schuldeisers, evenals de eerste uitdeling, tevens slotuitdeling, aan achtergestelde schuldeisers zal worden betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite https://verificatie.dsbbank.nl/ kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 2. NIBC bevestigt overdracht van de overgenomen Finqus-portefeuille

 3. Tiende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (2,5%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 2 augustus 2021 een tiende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 2,5%.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 6 september 2021 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 35% en 4% is daarmee 80,5% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite https://verificatie.dsbbank.nl/ kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam

 4. Persbericht NIBC breidt hypothekenboek uit door overname Finqus-portefeuille

 5. Voortgang afwikkeling securitisatieprogramma's

 6. Voortgang afwikkeling securitisatieprogramma's DSB Bank

 7. Update afwikkeling securitisatieprogramma's

 8. Aanvang afwikkeling securitisatieprogramma's DSB Bank

 9. Negende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 26 november 2019 een negende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 16 december 2019 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 35% is daarmee 78% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam. 

   

 10. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 24 oktober 2019

  Op 24 oktober 2019 om 10.30 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012, 30 mei 2013, 28 november 2013, 15 mei 2014 en 13 november 2014 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link

 11. Faillissement DSB Beheer afgewikkeld

  Het faillissement van DSB Beheer is door de curatoren van CMS afgewikkeld door het verbindend worden van de tweede en tevens slotuitdelingslijst. Zie tevens het 24ste en tevens laatste openbaar verslag.

 12. DNB start met rentebetaling depositogarantiestelsel

  DNB start op 22 maart met nabetaling van rente aan een deel van de voormalige klanten van DSB Bank die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Het gaat hier om betaling van aanvullende rente over een beperkte periode over de uitkering op grond van het depositogarantiestelsel.

  Voor zo ver DNB over de adressen beschikt, krijgen mensen een brief.

  Via de website dnb.nl kunnen mensen checken of ze in aanmerking komen en meer informatie vinden. Ook zal daar een speciaal telefoonnummer staan.

 13. Ruim 98,5% van de schuldeisers is ingegaan op het Aanbod van curatoren.

  Omstreeks 98,5% van het aantal schuldeisers heeft het Aanbod tot uitbetaling van 100% van de vordering geaccepteerd. De website Aanbod is per 1 februari 2017 gesloten. Crediteuren die niet eerder kennis hebben genomen van het Aanbod en tot 100% van hun vordering alsnog uitbetaald willen krijgen, onder afstand doening van de rente- of eventuele schadevordering, kunnen contact opnemen met DSB Bank crediteuren@dsbbank.nl

 14. Einde WCAM compensatieregeling.

  Per ultimo december 2016 zijn de laatste verzoeken om compensatie onder de WCAM regeling afgewikkeld. In totaal zijn onder de WCAM regeling (en de vrijwillige compensatieregeling Akkoord op Hoofdlijnen) 80.000 compensatieverzoeken beoordeeld en is een bedrag van € 324.000.000 aan compensaties toegekend.

 15. Aanbod inmiddels door ruim 95% van de schuldeisers geaccepteerd

  Het aantal schuldeisers dat het aanbod tot uitbetaling van 100% van de vordering heeft geaccepteerd is gestegen tot ruim 95%. Omdat niet alle schuldeisers zijn bereikt, is het nog steeds mogelijk om het aanbod te aanvaarden op aanbod.dsb.nl. Dit geldt ook voor schuldeisers die het aanbod alsnog willen accepteren.

 16. Ruim 92% DSB-klanten heeft volledige vordering terug

  Curatoren betalen een cent om overige klanten te bereiken

  In december vorig jaar boden de curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement alle schuldeisers aan hun vordering volledig uit te betalen. Ruim 92% van alle schuldeisers heeft dat aanbod aanvaard en hun geld ontvangen. Om er zeker van te zijn dat zo veel mogelijk schuldeisers met dit aanbod worden bereikt, zetten de curatoren een bijzonder communicatiemiddel in. De 5.600 schuldeisers die het aanbod nog niet hebben geaccepteerd ontvangen 1 cent op hun rekening, met daarbij in de omschrijving de verwijzing naar meer informatie over het aanbod (www.aanbod.dsb.nl). Deze website is sinds medio 2017 gesloten. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar bijlage 2 van het openbaar verslag van 3 december 2015.

  ‘Er is een groep schuldeisers met wie wij geen contact hebben,’ licht curator Rutger Schimmelpenninck toe. ‘Misschien maken klanten onze brieven niet open. Of ze zijn verhuisd zonder ons daarover te informeren. Het enige dat wij met zekerheid van ze weten is hun rekeningnummer. Wij hopen hun aandacht te krijgen door een cent naar ze over te maken. Voor een bank een unieke manier om te communiceren met klanten, voor ons in dit geval een hele logische keuze.’

   

 17. WCAM na 8 november

  Op 8 november 2015 om middernacht is de aanmelding voor de WCAM-regeling gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk. Kort na aanmelding ontvangen klanten een registratie van aanmelding. Zodra die compleet is, wordt het beoordelingsproces gestart. Naar verwachting zullen alle dossiers voor 31 maart 2016 zijn beoordeeld voor poliscompensatie. Dan volgt de beoordeling voor overkreditering. In dit proces moeten gegevens worden aangeleverd, waardoor het een tijdrovender proces is. Als klanten vlot hun gegevens aanleveren is de verwachting dat uiterlijk 30 juni 2016 ook alle dossiers overkreditering zullen zijn berekend.

 18. Voortgang WCAM-regeling

  Er zijn inmiddels ruim 40.000 aanmeldingen voor de WCAM-regeling binnen gekomen, waarvan omstreeks 15.000 ook voor overkreditering een beoordeling hebben aangevraagd. Aanmeldingen voor poliscompensatie worden direct na bevestiging van de aanmelding in behandeling genomen. De doorstroom is goed. De beoordeling overkreditering kost meer tijd, maar sinds enkele maanden verlopen die beoordelingen ook in een hoog tempo. Het is belangrijk dat klanten de gegevens die nodig zijn voor de berekening tijdig en compleet aanleveren.

 19. Update: DSB Bank in faillissement belt alle klanten met een beleggingsverzekering

  Alleen DSB klanten met een lopende Reaal  beleggingsverzekering kunnen nog gebeld worden door Reaal

  Alle voormalige DSB klanten met een  lopende beleggingsverzekering, met uitzondering van enkele Reaal  klanten, zijn inmiddels  geïnformeerd. Zoals eerder vermeld is de reden voor dit contact dat de verwachte opbrengst van deze beleggingsverzekering mogelijk kan tegenvallen op de einddatum.  De beleggingsverzekering was meestal afgesloten om op de einddatum een krediet mee af te lossen. Door tegenvallende opbrengsten zal mogelijk niet het volledige krediet kunnen worden afbetaald. Een medewerker van Reaal zal contact opnemen om de klant te informeren over de situatie en tevens aangeven welke mogelijkheden de klant heeft.

  Als klanten naar aanleiding van het gesprek iets willen wijzigen, kunnen ze dit zelf regelen of hiervoor een afspraak maken met  een financieel adviseur. De medewerker van Reaal zal bespreken hoe dit in zijn werk gaat. DSB Bank in faillissement verwacht dat per 1 juli ook alle Reaal klanten in dit activatieproject zijn gebeld.

 20. Samenwerking DSB Bank in faillissement N.V. met Unisolve en Vesting Finance

  Om de continuïteit in het beheer van de vorderingen van DSB Bank N.V.in faillissement op lange termijn zeker te stellen hebben de curatoren besloten deze activiteiten uit te besteden bij verschillende partijen. Ten behoeve van deze uitbesteding zijn, naast de bestaande samenwerking met Quion en haar dochteronderneming Inquas, ook de bedrijven Unisolve en Vesting Finance geselecteerd.

  Mocht de incasso van de vordering zijn uitbesteed aan Unisolve of Vesting Finance dan wordt de klant hierover persoonlijk per brief geïnformeerd. De reeds gemaakte betaalafspraken met DSB Bank N.V.in faillissement blijvenongewijzigd in stand.

 21. DSB Bank in faillissement belt alle klanten met een beleggingsverzekering

  Klanten met een nog lopende beleggingsverzekering, die destijds is bemiddeld door DSB Bank, worden de komende periode gebeld over de mogelijke tegenvallende waarde van  hun beleggingsverzekering.

  De reden voor dit contact is dat de verwachte opbrengst van deze beleggingsverzekering mogelijk zal tegenvallen op de einddatum. De beleggingsverzekering was meestal afgesloten om op de einddatum een krediet mee af te lossen. Door de tegenvallende opbrengst zal niet het volledige krediet kunnen worden afbetaald. De DSB Bank medewerker bespreekt met de klant de waardeontwikkeling in zijn polis en de mogelijkheden voor aanpassingen.

  Tijdens het eerste contact zal er een telefonische afspraak worden gemaakt op een tijdstip dat het de klant goed uitkomt. Aan de klant  zal  worden gevraagd om het meest recente waarde-overzicht van de polis klaar te leggen. Tijdens het tweede gesprek zal de medewerker de klant informeren over zijn situatie en tevens aangeven welke keuzes de klant heeft. De medewerker geeft daarbij geen advies, maar informeert de klant over zijn mogelijkheden.

  Als klanten naar aanleiding van het gesprek iets willen wijzigen zullen ze dit zelf kunnen regelen, of hiervoor een afspraak maken met hun financieel adviseur.

  DSB Bank in faillissement verwacht dat deze actie tot en met mei 2015 zal lopen. 

 22. Achtste tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (35%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 4 december 2014 een achtste uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt ditmaal, in tegenstelling tot de zes voorgaande keren, 35%. Er wordt zo in totaal € 1.317.397.724,20 uitgedeeld. Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 23 december 2014 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 74% van ieders erkende vordering betaald. De curatoren voorzien wel dat zij de komende vijf jaren geen uitdelingen meer zullen doen. Elders op deze site en in het 24ste openbaar verslag, dat u hier ook kunt vinden, treft u meer informatie aan over deze uitdeling.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam

   

 23. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 13 november 2014

  Op 13 november 2014 om 10:00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012, 30 mei 2013, 28 november 2013 en 15 mei 2014 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link

 24. DSB compensatieregeling verbindend

  Na aanpassing van de DSB-compensatieregeling is het gerechtshof Amsterdam van mening dat deze redelijk is. Daarom heeft het hof de aangepaste regeling verbindend verklaard. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag in een einduitspraak beslist.

  Voor meer informatie over de WCAM, verwijzen wij u door naar de nieuwsberichten op de website www.dsbcompensatie.nl.

 25. Uitspraak WCAM verzoek 4 november 2014

  Het Hof Amsterdam verwacht op 4 november 2014 met een einduitspraak te komen in de procedure over de verbindverklaring van de compensatieregeling.

  Deze eindspraak volgt op de tussenuitspraak van het Hof Amsterdam van 13 mei 2014, de Nadere toelichting van verzoekers (curatoren van DSB Bank, drie belangenorganisaties en een negental assuradeuren) van 8 juli 2014 en een enkele reactie van verweerders en belanghebbenden. Verweerders en belanghebbenden waren tot uiterlijk 16 september 2014 in de gelegenheid om een reactie in te dienen op de Nadere toelichting.

 26. Volgende stap in WCAM procedure

  Nadat het Hof Amsterdam op 13 mei 2014 vaststelde dat het verzoek van de curatoren van DSB Bank, drie belangenorganisaties en een negental assuradeuren om de compensatieregeling voor klanten van DSB Bank verbindend te verklaren "in grote lijnen een adequate benadering volgt", hebben verzoekers vandaag hun Nadere Toelichting aan het Hof verstuurd. Deze is te raadplegen onder de documenten op het WCAM deel van de DSB compensatie website

 27. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 15 mei 2014

  Op 15 mei 2014 om 10:00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012, 30 mei 2013 en 28 november 2013 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link.

 28. Nadere toelichting van WCAM verzoeksters aan Hof

  Vandaag hebben curatoren van DSB Bank (tezamen met drie belangenorganisaties en negen verzekeraars) een nadere toelichting ingediend in reactie op de vragen die het gerechtshof Amsterdam heeft gesteld over de redelijkheid van een deel van de compensatieregeling. Deze toelichting is verschaft in het kader van het verzoek tot verbindend verklaren van de compensatieregeling volgens de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM).

  Meer informatie over de nadere toelichting vindt u: hier https://www.dsbcompensatie.nl/nieuwsdocumenten/nieuws/nadere-toelichting-van-wcam-verzoekers-aan-hof/ 

 29. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 28 november 2013

  Op 28 november 2013 om 11.00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012 en 30 mei 2013 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link

 30. Curatoren en klanten DSB dienen claim in bij DNB

  Amsterdam, 25 oktober 2013 - Curatoren van DSB Bank en Vereniging DSBspaarder.nl, Vereniging DSBdepositos.nl en Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB, drie organisaties die klanten met een vordering op DSB vertegenwoordigen, stellen De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakelijk. Op grond van het onderzoek door de commissie-Scheltema en het onderzoek van curatoren naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank zijn curatoren en de organisaties tot de slotsom gekomen dat DNB aansprakelijk is voor de schade die schuldeisers lijden ten gevolge van het faillissement. In juli jl. hebben curatoren en de organisaties een conceptdagvaarding aan DNB gestuurd met een uitnodiging om in overleg te treden, maar DNB weigert om te spreken over een minnelijke oplossing. Daarom zullen curatoren en de organisaties overgaan tot het uitbrengen van een dagvaarding. De aansprakelijkheid wordt daarin gebaseerd op het ten onrechte verlenen van de bankvergunning in 2005, falend toezicht van DNB en het optreden van DNB bij de toepassing van de korting op het ECB krediet ("haircut") waardoor een zachte landing van de bank onmogelijk werd gemaakt en het faillissement van DSB Bank onafwendbaar was.

  Deze maand is het vier jaar geleden dat DSB Bank failliet werd verklaard. Tot nu toe hebben curatoren 31% uitgekeerd aan de schuldeisers.

  Het onderzoek van de curatoren naar de oorzaken van het faillissement:

  Onderzoek curatoren

  Het onderzoek van de commissie-Scheltema:

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/06/29/aanbiedingsbrief-rapport-commissie-dsb-bank%5B2%5D.html

  Curatoren DSB Bank N.V.in faillissement, Vereniging DSBspaarder.nl*, Vereniging DSBdeposito's**  en Stichting Rechtbijstandverzekerden DSB***

  _________________________________________________________________________

  *Vereniging DSBspaarder.nl (behartigt belangen klanten met concurrente vorderingen)

  **Vereniging DSBdepositos.nl (behartigt belangen van klanten met achtergestelde vorderingen)

  ***Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB (behartigt belangen van klanten die een rechtsbijstandsverzekering hebben)

 31. Quion heeft servicing DSB overgenomen

  Curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement, hebben op 18 juni 2013 de servicing (administratie en klantcontact) en het Bijzonder Beheer van de lopende hypotheken en consumptieve kredieten overgedragen aan servicer Quion Groep B.V. in Capelle aan den IJssel. De portefeuilles hebben een gezamenlijke omvang van € 4,9 miljard.

  Quion heeft vanaf 18 juni 2013 de verantwoordelijkheid voor de servicing van zowel hypotheken als consumptieve kredieten van DSB Bank N.V.in faillissement. Door de overdracht van deze werkzaamheden naar Quion is de servicing van de DSB-portefeuille nu voor de lange termijn geborgd. Met de overdracht heeft Quion tevens 34 medewerkers van DSB-bijzonder beheer overgenomen. Zo voegt Quion toonaangevende expertise op het gebied van bijzonder beheer consumptief krediet toe aan haar bestaande activiteiten. Quion is nu ook namens DSB Bank N.V. het aanspreekpunt voor DSB- klanten met lopende hypotheken en consumptieve kredieten.

  DSB Bank N.V. in faillissement blijft zelf verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de afwikkeling van het faillissement en de afhandeling van de Compensatieregeling in het kader van de zorgplicht. Hoewel de bank sinds oktober 2009 failliet is, draaide de administratie van circa 100.000 lopende hypotheken en consumptieve kredieten op het hoofdkantoor in Wognum gewoon door.

  Joop Poelwijk, Boedeldirecteur DSB Bank N.V. in faillissement: “Voor de manier waarop onze klanten worden geholpen, verandert er niets. Als klanten contact willen opnemen, verwijzen we naar de nieuwe contactgegevens.”

  Marcel Zuidam, CEO Quion: “Wij willen voor business partners en hun klanten steeds weer van toegevoegde waarde zijn. Daarom zijn we ook verheugd dat deze omvangrijke overdracht van de DSB- portefeuille is geslaagd. De klanten van DSB kunnen rekenen op de klantgerichtheid en zorgvuldigheid van Quion.”

  Over Quion
  Quion is de grootste onafhankelijke servicer van hypothecaire leningen in Nederland. Quion heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van taken van banken en andere hypotheekaanbieders die hun administratieve werkzaamheden uitbesteden. Met de overdracht van de DSB-portefeuille voegt Quion de servicing en bijzonder beheer van consumptief krediet toe aan haar activiteiten. Door te profiteren van onze expertise, efficiency en integrale klantbediening zijn financiële ondernemingen beter in staat de klant- en rendementdoelstellingen te realiseren. De ISAE 3402-verklaring en meerdere hoge Fitch Ratings (RPS2-NL voor primary serving en de hoogste rating voor special servicing (Bijzonder Beheer) in Nederland, RSS2-NL) garanderen onze hoogwaardige dienstverlening. Meer informatie: www.quion.com

 32. Verzoek tot verbindverklaring van de compensatieregeling voor klanten van DSB Bank

  De curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement en een drietal belangenorganisaties (Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, Stichting Platform Aandelenlease en Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB) hebben tezamen met negen assuradeuren een verzoek ingediend bij het Hof in Amsterdam. Ze willen de compensatieregeling voor gedupeerde klanten volgens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) verbindend laten verklaren. De WCAM vormt zo het sluitstuk van de compensatieregeling.

  Vanaf 19 september 2011 is een compensatieregeling van kracht voor klanten van DSB Bank met klachten over de diensten en producten die zij bij DSB Bank hebben afgenomen. Deze regeling is tot stand gekomen na intensieve onderhandelingen tussen curatoren, de belangenorganisaties en de assuradeuren. Er is een breed draagvlak voor de compensatieregeling: hiermee zijn inmiddels ruim 31.000 klanten akkoord gegaan.

  Op 15 oktober 2013 zal bij het Hof in Amsterdam de mondelinge behandeling van het verzoek tot verbindendverklaring plaatsvinden. Ongeveer 345.000 (voormalige) DSB-klanten krijgen binnenkort een brief waarin zij geattendeerd worden op de mondelinge behandeling. Zaterdag 22 juni 2013 verschijnen advertenties over die mondelinge behandeling in landelijke dagbladen.

  Op dit moment kunnen klanten zich nog niet aanmelden voor de WCAM-regeling. Zij kunnen zich wel blijven aanmelden voor de compensatieregeling via de website: www.dsbcompensatie.nl. Voor klanten die zich al hebben aangemeld of akkoord zijn gegaan met een voorstel op basis van de compensatieregeling, heeft de WCAM-procedure geen gevolgen. Een voorstel volgens de WCAM-regeling leidt overigens niet tot een gunstiger resultaat dan volgens de compensatieregeling.

  Klanten van DSB Bank kunnen ervoor kiezen niet aan de WCAM-regeling gebonden te zijn door binnen een periode van enkele maanden na de verbindendverklaring een zogeheten opt-outverklaring in te dienen. Voor klanten die wel gebruik willen maken van de WCAM-regeling geldt een aanmeldingsperiode van één jaar na verbindendverklaring. Nadien is aanmelding niet meer mogelijk.

  Het WCAM-verzoekschrift, de WCAM-overeenkomst die de WCAM-regeling en alle bijlagen omvat, zijn te vinden op www.dsbcompensatie.nl. Met nadruk wordt klanten aangeraden de website regelmatig te raadplegen voor het volgen van verdere berichtgeving.

 33. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 30 mei

  Op 30 mei 2013 om 10.00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011, 24 mei 2012 en 29 november 2012 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link.

 34. Zeventiende openbaar verslag DSB Bank N.V.

  Het zeventiende openbaar faillissementsverslag van DSB Bank N.V. is online beschikbaar gesteld. Klik hier voor de openbare verslagen

 35. Achtergestelde depositohouders

  Op 11 juli 2012 heeft de rechtbank Amsterdam in een viertal renvooiprocedures die achtergestelde deposanten tegen Curatoren hebben aangespannen vonnissen gewezen. Drie van de renvooiprocedures waren als proefprocedures geëntameerd door de VDD. De rechtbank Amsterdam is in haar vonnissen van oordeel dat DSB Bank een op haar rustende mededelingsplicht heeft geschonden door klanten niet te informeren omtrent het in september 2007 door DNB ingestelde 'verhoogd toezicht' en heeft de na 27 september 2007 gesloten overeenkomsten van achtergestelde lening vernietigd en de klanten met betrekking tot de vernietigde overeenkomsten toegelaten als concurrente schuldeisers in het faillissement.

  Curatoren hebben hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank Amsterdam en ondertussen overleg gevoerd met het bestuur van de VDD omtrent een eventuele minnelijke regeling. Het overleg heeft in januari 2013 geleid tot een schikking tussen Curatoren en de VDD (na instemming van de algemene ledenvergadering).

  De schikking houdt in dat Curatoren alle betreffende depositohouders – ook zij die niet zijn aangesloten bij de VDD - het navolgende voorstel zullen doen toekomen:

  • erkenning van een deel van hoofdsom van het achtergestelde deposito's als concurrente vordering in het faillissement: van de hoofdsom van een achtergestelde deposito worden de eerder ontvangen rente-uitkering(en) en uitkering(en) uit hoofde van het depositogarantiestelsel ("DGS") in mindering gebracht; van het restant van de hoofdsom wordt 70% als concurrente vordering in het faillissement erkend;

  • en, als achtergestelde vordering resteert voor de deposant de oorspronkelijke hoofdsom, waarop de voorgaande aangeduide concurrente vordering alsmede de uitkering op de hoofdsom uit hoofde van het DGS in mindering zijn gebracht.

 36. Jaaropgaven 2012

  Voor het einde van februari zullen alle jaaropgaven verstuurd worden.

 37. Wijziging variabele rentetarieven

  Per 1 januari 2013 zijn de variabele rentetarieven gewijzigd. 

 38. Vergadering van schuldeisers vindt plaats op 29 november 2012

  Op 29 november 2012 om 10.00 uur zal in de Rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers worden gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering en de op 19 mei 2011 en 24 mei 2012 gehouden vergaderingen van schuldeisers zijn gebleven, wordt behandeld. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. U kunt de samenvattingen van crediteurenlijsten vinden door te klikken op deze link

 39. Kosten afwikkeling faillissement

  De afwikkeling van het faillissement van een bank is in het algemeen zeer complex. Bij DSB Bank draagt aan die complexiteit bij de omvang van de zorgplichtclaims en bijvoorbeeld ook de ingewikkeldheid van de securitisaties en de daarmee verbonden renteswaps. De afwikkeling vergt dan ook van velen een grote inspanning. Bij het oplossen van de claims en geschillen is veel juridische en financiiële expertise nodig.

  Momenteel zijn 179 werknemers van DSB Bank en 77 ZZP-ers werkzaam voor DSB Bank in haar kantoren in Wognum, Heerhugowaard, Emmeloord en Rotterdam. Onder de ZZP-ers zijn 14 juristen.

  Daarnaast hebben Curatoren diverse partijen ingeschakeld waaronder Houthoff Buruma (juridisch en fiscaal advies), PwC (accountancy-, belastingadvies- en IT-gerelateerde diensten) en enkele andere externe specialisten.

  Voor personeel, inhuur arbeid, Curatoren, adviseurs, huisvesting, ICT en andere operationele kosten is in de periode vanaf het faillissement op 19 oktober 2009 tot en met 30 september 2012 € 129 miljoen betaald. Zie Bijlage 1 van het 15de openbaar verslag.

  De kosten die aan Curatoren en adviseurs zijn betaald vanaf de faillietverklaring van DSB Bank op 19 oktober 2009 tot eind september 2012 bedragen in totaal € 30,4 miljoen. Daarvan is € 10,6 miljoen betaald aan externe adviseurs. Aan Curatoren en Houthoff Buruma is € 16,2 miljoen betaald (met BTW en kosten € 19,8 miljoen). Zie verder het 15de openbaar verslag van Curatoren, paragraaf 9.4.

 40. Onderzoek curatoren naar oorzaken van DSB-faillissementen

  DSB Bank N.V. : elf constateringen

  DSB Beheer B.V. : vier constateringen

  De curatoren van DSB Bank N.V. en DSB Beheer B.V. hebben onderzoek gedaan naar de omstandigheden die hebben geleid tot de faillissementen van DSB Bank en DSB Beheer. Deze feitenonderzoeken behelzen twee gescheiden trajecten. Aangezien DSB Beheer de (indirecte) eigenaar was van DSB Bank en er vele relaties bestonden tussen DSB Bank en DSB Beheer en dochtermaatschappijen, moeten beide rapporten wel in samenhang worden bezien.

  De curatoren van DSB Bank doen elf constateringen, waarvan er vijf als oorzaak van het faillissement kunnen worden aangemerkt. Bij DSB Beheer vormt één van de vier constateringen van curatoren een belangrijke oorzaak van het faillissement.

  Voor beide trajecten geldt nadrukkelijk dat curatoren zich niet uitlaten over de vraag of bepaalde personen of instellingen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (een deel van) de schade die door de faillissementen is veroorzaakt. Daarvoor is nadere analyse van de rapporten en van de juridische mogelijkheden noodzakelijk.

  Het resultaat van het onderzoek vindt u door op deze link te klikken.

  Voor de bijlage bij het onderzoek klikt U op deze link.

  De rapporten van curatoren over de oorzaken van de faillissementen van DSB Bank en DSB Beheer zijn in de boekhandel te bestellen:

  ISBN: Rapport DSB Bank: 9789080801400 - kost € 12,90
  ISBN: Bijlagen DSB Bank: 9789080801431 - kost € 4,90
  ISBN: DSB Beheer en bijlagen: 9789080801448 - kost € 6,90

 41. Crediteurenlijsten voor schuldeisersvergadering DSB Bank vandaag gedoponeerd

  Op 24 mei 2012 vindt in het faillissement van DSB Bank N.V. een vergadering van schuldeisers plaats. Deze vergadering wordt gehouden in de Rechtbank Amsterdam. Alle crediteuren zijn inmiddels schriftelijk van de vergadering op de hoogte gesteld. Vandaag zijn bij de Rechtbank lijsten gedeponeerd van alle vorderingen die op de vergadering worden behandeld. Het betreft voornamelijk vorderingen die aan klanten zijn toegekend in het kader van de Compensatieregeling. Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 42. Crediteurenlijsten DSB Beheer vandaag gedeponeerd

  Vandaag zijn de crediteurenlijsten in het faillissement van DSB Beheer gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) om daar 7 dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn inmiddels van deze deponering schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Hier treft u een link aan naar de crediteurenlijsten.

 43. Activiteiten Inspectum Groep B.V.

  In het elfde openbare faillissementsverslag van de curatoren van DSB Bank N.V. (gepubliceerd 31 januari 2012) is onder meer opgenomen dat de besloten vennootschap Inspectrum Groep B.V. wordt geliquideerd. Naar aanleiding van dit bericht bereiken curatoren vragen over de feitelijke activiteiten van deze vennootschap en de voortgang daarvan.

  Met de ontbinding van Inspectrum Groep B.V. worden de werkzaamheden voortgezet door DSB Bank N.V. (mede handelend onder de naam Inspectrum). Hiermee wordt vooruitgelopen op de overdracht van de servicing aan Quion in het najaar 2012. Voor klanten van DSB Bank N.V. verandert in feite niets. Betalingsregelingen en afspraken, telefoonnummers blijven in stand. Als op enig moment een verandering optreedt wordt daarvan op deze website mededeling gedaan.

 44. Achtergesteld deposito valt toch onder Depositogarantiestelsel

  Op 30 juni 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat de achtergestelde deposito's die DSB Bank N.V. aanbood tóch onder de werking van het Depositogarantiestelsel (DGS) vallen. Eerder oordeelden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Rechtbank Rotterdam nog dat houders van een achtergesteld deposito juist géén aanspraak konden maken op een uitkering onder het Depositogarantiestelsel.

  Dit houdt in dat houders van een achtergesteld deposito alsnog - of opnieuw - een aanvraag kunnen indienen bij De Nederlandsche Bank (en dus NIET bij DSB Bank) voor een uitkering op basis van het garantiestelsel. De curatoren spelen hierbij geen rol. Wel raden zij iedereen aan de berichtgeving van DNB hieromtrent te volgen.

  Dat kan onder meer via de website www.dnb.nl of via de website van de Vereniging DSB Deposito's, www.dsbdepositos.nl.

  De uitspraak van het CBb heeft uitsluitend gevolg voor De Nederlandsche Bank. Het CBb laat zich niet uit over de status van de achtergestelde deposito's in het faillissement. Curatoren blijven bij hun standpunt dat deze als achtergestelde vorderingen in het faillissement dienen te worden aangemerkt. Voor zover achtergestelde vorderingen niet door het DGS worden gedekt, blijven deze achtergesteld. Over dit standpunt van de curatoren wordt inmiddels geprocedeerd in twee proefprocedures die door de Vereniging DSB Deposito's zijn aangespannen. De uitkomst van die procedures wordt afgewacht.

 45. Vergadering van schuldeisers op 19 mei 2011

  Op 19 mei 2011 om 11.30 uur is in de rechtbank te Amsterdam een vergadering van schuldeisers gehouden waarin de verificatie van schuldvorderingen, die om welke reden dan ook buiten de op 10 december 2010 gehouden verificatievergadering zijn gebleven, zijn behandeld. Uitgezonderd van behandeling zijn de groepen vorderingen van schuldeisers die de rechter-commissaris heeft genoemd in zijn brieven van 26 oktober en 1 december 2010, te weten vorderingen van houders van een achtergesteld deposito, vorderingen ter zake van een zorgplichtclaim, vorderingen van Special Purpose Vehicles en vorderingen ter zake van terugboekprovisies. Alle bekende schuldeisers zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze vergadering. Op de verificatie-website vindt u meer informatie over deze vergadering.

 46. Verificatievergadering DSB Bank

  Verificatievergadering gehouden op 10 december 2010

  Op vrijdag 10 december 2010 heeft de verificatievergadering in het faillissement van DSB Bank plaatsgevonden in de RAI te Amsterdam. De door de curatoren daarvoor gedeponeerde lijsten van erkende en betwiste vorderingen zijn tijdens die vergadering, met enkele wijzigingen en aanvullingen, door de rechter-commissaris vastgesteld. De schuldeisers wier vordering op de verificatievergadering behandeld is, houden met hun unieke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Verificatiewebsite.

  Via deze site is nog steeds voor hen inzichtelijk of hun vordering erkend of betwist is, en voor welk bedrag. Tevens kunnen schuldeisers nog steeds wijzigingen in persoons- of bankgegevens doorgeven.

 47. Wanneer zal de uitkering van minder dan €100,- plaatsvinden?

  Het overgrote deel van de betalingen van claims onder de honderd euro heeft al plaatsgevonden. In bijzondere gevallen kan het zijn dat het tegoed nog niet aan u is uitgekeerd. De reden hiervoor is dat DSB Bank niet met zekerheid de belangrijkste gegevens heeft kunnen bevestigen, zoals naam, adres, woonplaats en/of bankrekeningnummer.

  Indien u de brief van oktober 2010 van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u het juiste bankrekeningnummer door te geven. Stuurt u hierbij tevens een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw bankafschrift met het juiste bankrekeningnummer.

  U kunt dit sturen naar:
  DSB Bank N.V. in faillissement
  Postbus 70
  1689 ZH Wognum

 48. Betalingsregeling voor klanten met betalingsproblemen

  Als u uw maandlasten (tijdelijk) niet kunt betalen, kunt u een verzoek bij DSB Bank indienen om uw maandlasten (tijdelijk) te verlagen. Het is noodzakelijk dat u daarvoor eerst aanspraak maakt op de compensatie die curatoren u bieden voor uw verzekeringen en eventuele bovenmatige kredietverlening door middel van de compensatieregeling. Deze regeling leidt in veel gevallen al tot een verlaging van de maandlasten. Om gebruik te maken van de compensatieregeling kunt zich aanmelden via de website;

  Als na toepassing van de compensatieregeling blijkt dat u nog steeds niet in staat bent om uw maandlasten te voldoen, kunt u DSB Bank verzoeken om een lastenverlaging. Hiervoor vindt een beoordeling plaats op basis van uw financiële draagkracht. Voor deze beoordeling vragen wij u een inkomsten- en lastenlijst in te vullen. Op basis van de door u verstrekte informatie en de gegevens die DSB Bank reeds in haar bezit heeft, wordt uw financiële situatie onderzocht. Als daarvoor gronden zijn zal een betalingsregeling worden aangeboden.

  U vindt de inkomsten- en lastenlijst hier;

  IKL formulier

  Deze IKL kunt u tezamen met uw verzoek sturen aan:

  DSB Bank N.V. in faillissement

  T.a.v. curatoren

  Postbus 70

  1687 ZH Wognum

 49. Nieuw boetebeleid

  De Curatoren hebben het boetebeleid per 1 juli 2011 gewijzigd. Per die datum kunt u op het prolongatiemoment boetevrij aflossen in tegenstelling tot wat er in de algemene voorwaarden vermeld staat. Deze periode geldt vanaf 4 weken voor het aflopen van de rentevastperiode tot 4 weken na het aflopen van de rentevastperiode. Dit wordt berekend vanaf de 1e van de maand. Voor en na deze periode gelden de algemene voorwaarden van uw financiering.

 50. Nieuw rentebeleid

  DSB Bank NV heeft per 1 juli 2011 voor klanten met prolongatie de rente verlaagd. In oktober 2010 hebben de curatoren een nieuw rentebeleid ingevoerd. Rentetarieven worden vanaf die datum volgens een transparante formule vastgesteld, op basis van kapitaalmarktrente en een vaste opslag. Ondanks die koppeling met de kapitaalmarktrente bleken de tarieven van DSB hoger te liggen dan de gemiddelde leningtarieven van andere marktpartijen. De curatoren hebben de rentetarieven derhalve bijgesteld en hebben per 1 juli 2011 een verlaging van de opslag doorgevoerd. De mate waarin dit tot een daadwerkelijke verlaging voor klanten zal leiden hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.

 51. DSB bank failliet

  De rechtbank van Amsterdam heeft DSB Bank op 19 oktober 2009 failliet verklaard, nadat op 12 oktober 2009 de noodregeling op DSB Bank van toepassing is verklaard. Tegelijk met de faillietverklaring zijn mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. J Kuiper benoemd tot curatoren. Met ingang van 11 mei 2010 is mr. B.F.M. Knüppe tot curator benoemd, terwijl mr. Kuiper op eigen verzoek met ingang van 1 juni 2010 als curator is afgetreden.

  U kunt geen gebruik meer maken van Internetbankieren.

  Na 22 maart 2010 is het voor rekeninghouders van DSB Bank niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen onder het Depositogarantiestelsel.

  Voor vragen over de werking en toepassing van het Depositogarantiestelsel of de status van uw aanvraag verwijzen wij u naar de website van de Nederlandsche Bank.

  www.dnb.nl

   

 52. Beheer van leningenportefeuille overgedragen

  Zoals aangekondigd in het Openbaar Verslag van 31 oktober 2017, heeft DSB Bank met ingang van 1 januari 2018 het beheer van de leningenportefeuille overgedragen aan Finqus BV, een 100% dochter van DSB Bank. Finqus BV is de financieel dienstverlener voor de leningnemers van DSB Bank. Voor de leningnemers verandert er nagenoeg niets. De bankrekeningnummers waarop moet worden betaald blijven gelijk en ook de dienstverlening verandert niet.