Crediteurenlijsten

Crediteurenlijsten DSB Bank

Crediteurenlijsten DSB Beheer

Crediteurenlijsten Overige Groepsvennootschappen

 

Crediteurenlijsten DSB Bank

Op 10 december 2010 vond de verificatievergadering in het faillissement van DSB Bank N.V. plaats. Sindsdien hebben op 19 mei 2011, 24 mei 2012, 29 november 2012, 30 mei 2013, 28 november 2013, 15 mei 2014 en 13 november 2014 schuldeisersvergaderingen plaatsgevonden. Tijdens al deze gelegenheden zijn vorderingen van crediteuren geverifieerd aan de hand van lijsten die vooraf gedeponeerd werden en/of die tijdens de vergadering behandeld zijn. Hieronder vindt u samenvattingen van de vorderingen per vergadering, op basis van de vooraf gedeponeerde lijsten.