Disclaimer

Onderstaande disclaimer ("Disclaimer") is van toepassing op de website www.dsbbank.nl welke wordt gebruikt door en/of namens DSB Bank in faillissement ("DSB").

Informatie welke wordt aangeboden op of via deze website wordt op zorgvuldige wijze geselecteerd en opgesteld. DSB kan er echter niet voor instaan en biedt dan ook geen enkele garantie dat deze informatie juist, volledig, actueel en/of te allen tijde raadpleegbaar is.
Informatie kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door of namens DSB.

Gebruik van de op of via deze website verstrekte informatie is voor uw eigen rekening en risico. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DSB aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade die direct dan wel indirect voortkomt uit onder andere maar niet uitsluitend:

  1. I) het gebruik - op welke wijze dan ook - van verstrekte informatie,
  2. II) het gebruik van deze website,
  3. III) misbruik van deze website of de via of daarop verstrekte informatie.

Het gebruiken van hyperlinks of andere snelkoppelingen naar websites van derden is te allen tijde geheel voor uw eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DSB op enige wijze snelkoppelingen dan wel andere verbindingen te maken met de website van DSB.

DSB dan wel andere rechthebbenden behouden zich alle rechten voor ten aanzien van de bij hen rustende (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie, overige teksten en afbeeldingen.