Openbare verslagen

Openbare verslagen DSB Bank

Openbare Verslagen DSB Beheer

Openbare Verslagen Overige Groepsvennootschappen

 

Openbare verslagen DSB Bank

Tussentijds bericht van 20-02-2018

In het 35e Openbaar Verslag van 31 oktober 2017 vermeldden curatoren (zie bladzijdes 2 en 12) dat zij overwogen om (het beheer van) de leningenportefeuille en de leningen op eigen boek van DSB Bank N.V. in faillissement over te dragen aan Finqus BV, waarvan DSB Bank N.V. alle aandelen houdt.

Op 29 december 2017 is dit voornemen per 1 januari 2018 gerealiseerd, na ontvangst van een vergunning van de AFM, van verklaringen van geen bezwaar van DNB, na positief advies van de commissie van schuldeisers en na toestemming van de Rechter-Commissaris.

Curatoren vormen de RvC van Finqus BV. Zo houden zij onder meer toezicht op de afspraak dat de resultaten van Finqus BV aan (de schuldeisers van)               DSB Bank N.V. ten goede zullen komen.

In de loop van maart 2018 zal het Financieel Verslag 2017 op de website geplaatst worden. Het 36e Openbaar Verslag komt op maandag 30 april 2018 uit.

Wognum, 20 februari 2018

Mr. R.J. Schimmelpenninck                                     mr. B.F.M. Knüppe

Curator                                                                     Curator

 

Vijfendertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 oktober 2017)

 

Vierendertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 januari 2017)

 

Drieëndertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 oktober 2016)

 

Tweeëndertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (29 juli 2016)

Bijlage 1 (bij het tweeëndertigste openbaar verslag van 29 juli 2016)

Bijlage 2 (bij het tweeëndertigste openbaar verslag van 29 juli 2016)

Bijlage 3 (bij het tweeëndertigste openbaar verslag van 29 juli 2016)

 

Eenendertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (29 april 2016)

Bijlage 1 (bij het eenendertigste openbaar verslag van 29 april 2016)

Bijlage 2 (bij het eenendertigste openbaar verslag van 29 april 2016)

Bijlage 3 (bij het eenendertigste openbaar verslag van 29 april 2016)

 

Dertigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (29 januari 2016)

Bijlage 1 (bij het dertigste openbaar verslag van 29 januari 2016)

Bijlage 2 (bij het dertigste openbaar verslag van 29 januari 2016)

Bijlage 3 (bij het dertigste openbaar verslag van 29 januari 2016)

 

Negenentwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (4 december 2015)

Bijlage 1 (bij het negenentwintigste openbaar verslag van 4 december 2015)

Bijlage 2 (bij het negenentwintigste openbaar verslag van 4 december 2015)

 

Achtentwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (30 oktober 2015) met bijlagen

 

Zeventwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 juli 2015)

Bijlage 1 (bij het zeventwintigste openbaar verslag van 31 juli 2015)

Bijlage 2 (bij het zeventwintigste openbaar verslag van 31 juli 2015)

Bijlage 3 (bij het zeventwintigste openbaar verslag van 31 juli 2015)

 

Zesentwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (30 april 2015)

Bijlage 1 (bij het zesentwintigste openbaar verslag van 30 april 2015)

Bijlage 2 (bij het zesentwintigste openbaar verslag van 30 april 2015)

Bijlage 3 (bij het zesentwintigste openbaar verslag van 30 april 2015)

 

Vijfentwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (30 januari 2015)

Bijlage 1 (bij het vijfentwintigste openbaar verslag van 30 januari 2015)

Bijlage 2 (bij het vijfentwintigste openbaar verslag van 30 januari 2015)

Bijlage 3 (bij het vijfentwintigste openbaar verslag van 30 januari 2015)

 

Vierentwintigste tussentijds openbaar verslag DSB Bank N.V. (5 december 2014)

 

Drieëntwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 oktober 2014)

Bijlage 1 (bij het drieëntwintigste openbaar verslag van 31 oktober 2014)

Bijlage 2 (bij het drieëntwintigste openbaar verslag van 31 oktober 2014)

Bijlage 3 (bij het drieëntwintigste openbaar verslag van 31 oktober 2014)

 

Tweeëntwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 juli 2014)

Bijlage 1 (bij het tweeëntwintigste openbaar verslag van 31 juli 2014)

Bijlage 2 (bij het tweeëntwintigste openbaar verslag van 31 juli 2014)

Bijlage 3 (bij het tweeëntwintigste openbaar verslag van 31 juli 2014)

Bijlage 4 (bij het tweeëntwintigste openbaar verslag van 31 juli 2014)

 

Eenentwintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (30 april 2014)

Bijlage 1 (bij het eenentwintigste openbaar verslag van 30 april 2014)

Bijlage 2 (bij het eenentwintigste openbaar verslag van 30 april 2014)

Bijlage 3 (bij het eenentwintigste openbaar verslag van 30 april 2014)

 

Twintigste openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 januari 2014)

Bijlage 1 (bij het twintigste openbaar verslag van 31 januari 2014)

Bijlage 2 (bij het twintigste openbaar verslag van 31 januari 2014)

 

Negentiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 oktober 2013)

Bijlage 1 (bij het negentiende openbaar verslag van 31 oktober 2013)

Bijlage 2 (bij het negentiende openbaar verslag van 31 oktober 2013)

 

Achttiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 juli 2013)

Bijlage 1 (bij het achttiende openbaar verslag van 31 juli 2013)

Bijlage 2 (bij het achttiende openbaar verslag van 31 juli 2013)

Bijlage 3 (bij het achttiende openbaar verslag van 31 juli 2013)

 

Zeventiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (26 april 2013)

Bijlage 1 (bij het zeventiende openbaar verslag van 26 april 2013)

Bijlage 2 (bij het zeventiende openbaar verslag van 26 april 2013)

 

Zestiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 januari 2013)

Bijlage 1 (bij het zestiende openbaar verslag van 31 januari 2013)

Bijlage 2 (bij het zestiende openbaar verslag van 31 januari 2013)

Bijlage 3 (bij het zestiende openbaar verslag van 31 januari 2013)

 

Vijftiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 oktober 2012)

Bijlage 1 (bij het vijftiende openbaar verslag van 31 oktober 2012)

Bijlage 2 (bij het vijftiende openbaar verslag van 31 oktober 2012)

Bijlage 3 (bij het vijftiende openbaar verslag van 31 oktober 2012)

 

Veertiende openbaar verslag DSB Bank N.V. (31 juli 2012)

Bijlage 1 (bij het veertiende openbaar verslag van 31 juli 2012)

Bijlage 2 (bij het veertiende openbaar verslag van 31 juli 2012)

 

Dertiende openbaar verslag DSB Bank N.V.- Tussentijds openbaar verslag (19 juni 2012)

DSB Bank - Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. (19 juni 2012)

Bijlagen bij Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. (19 juni 2012)

 

Twaalfde openbaar verslag DSB Bank (26 april 2012)

Bijlage 1 (bij het twaalfde openbaar verslag van 26 april 2012)

Bijlage 2 (bij het twaalfde openbaar verslag van 26 april 2012)

 

Elfde openbaar verslag DSB Bank (31 januari 2012)

Bijlage 1 (bij het elfde openbaar verslag van 31 januari 2012)

Bijlage 2 (bij het elfde openbaar verslag van 31 januari 2012)

 

Tiende openbaar verslag DSB Bank (31 oktober 2011)

Let op: Op 12 januari 2012 is de tabel met daarin het overzicht van de aan de Belangenorganisaties betaalde kosten gewijzigd.

Bijlage 1 (bij het tiende openbaar verslag van 31 oktober 2011)

 

Negende openbaar verslag DSB Bank (29 juli 2011)

Bijlage 1 (bij het negende openbaar verslag van 29 juli 2011)

Bijlage 2 (bij het negende openbaar verslag van 29 juli 2011)

Bijlage 3 (bij het negende openbaar verslag van 29 juli 2011)

 

Achtste openbaar verslag (29 april 2011)

Bijlage 1 (bij het achtste openbaar verslag van 29 april 2011)

Bijlage 2 (bij het achtste openbaar verslag van 29 april 2011)

Bijlage 3 (bij het achtste openbaar verslag van 29 april 2011)

 

Zevende openbaar verslag (28 januari 2011)

Bijlage 1 (bij het zevende openbaar verslag van 28 januari 2011)

Bijlage 2 (bij het zevende openbaar verslag van 28 januari 2011)

 

Zesde openbaar verslag (8 december 2010)

Bijlage 1 (bij het zesde openbaar verslag van 8 december 2010)

Bijlage 2 (bij het zesde openbaar verslag van 8 december 2010)

 

Vijfde openbaar verslag (29 oktober 2010)

Bijlage 1 (bij het vijfde openbaar verslag van 29 oktober 2010)

Bijlage 2 (bij het vijfde openbaar verslag van 29 oktober 2010)

Bijlage 3 (bij het vijfde openbaar verslag van 29 oktober 2010)

Bijlage 4 (bij het vijfde openbaar verslag van 29 oktober 2010)

 

Vierde openbaar verslag (2 augustus 2010)

Bijlage 1 (bij het vierde openbaar verslag van 2 augustus 2010)

Bijlage 2 (bij het vierde openbaar verslag van 2 augustus 2010)

 

Derde openbaar verslag (3 mei 2010)

Bijlage 1 (bij het derde openbaar verslag van 3 mei 2010)

 

Tweede openbaar verslag (29 januari 2010)

Bijlage 1 (bij het tweede openbaar verslag van 29 januari 2010)

 

Eerste openbaar verslag (17 november 2009)

Bijlage 1 (bij het eerste openbaar verslag van 17 november 2009)

Bijlage 2 (bij het eerste openbaar verslag van 17 november 2009)

 

Openbare verslagen DSB Beheer

Vierentwintigste openbaar verslag (tevens eindverslag) (7 augustus 2017)

Bijlage bij openbaar verslag Slotuitdelingslijst DSB Beheer

 

Drieëntwintigste openbaar verslag inclusief bijlagen (15 november 2016)

Tweeëntwintigste openbaar verslag inclusief bijlagen (18 januari 2016)

Eenentwintigste openbaar verslag (16 juni 2015)

Bijlage 1 t/m 4: tussentijdse financiële verslagen DSB Beheer (bij het eenentwintigste openbaar verslag van 16 juni 2015)

 

Twintigste openbaar verslag incl bijlagen (8 december 2014)

 

Negentiende openbaar verslag (14 mei 2014)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse financiële Verslagen DSb Beheer (bij het negentiende openbaar verslag van 14 mei 2014)

 

Achttiende openbaar verslag (4 november 2013)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het achttiende openbaar verslag van 4 november 2013)

 

Zeventiende openbaar verslag (6 mei 2013)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het zeventiende openbaar verslag van 6 mei 2013)

 

Zestiende openbaar verslag (6 februari 2013)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het zestiende openbaar verslag van 6 februari 2013)

 

Vijftiende openbaar verslag, tevens verslag ter gelegenheid van de schuldeisersvergadering van 10 januari 2013 (8 januari 2013)

 

Veertiende openbaar verslag (5 november 2012)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het veertiende openbaar verslag van 5 november 2012)

 

Dertiende openbaar verslag (31 juli 2012)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het dertiende openbaar verslag van 31 juli 2012)

 

Twaalfde openbaar Verslag (inclusief Bijlage) DSB Beheer (19 juni 2012)

 

Elfde openbaar verslag (1 mei 2012)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het elfde openbaar verslag van 1 mei 2012)

Bijlage 18 Proces-verbaal verificatievergadering d.d. 5 april 2012 (bij het elfde openbaar verslag van 1 mei 2012)

 

Tiende openbaar verslag tevens verslag ex. artikel 137 Fw. (5 april 2012)

 

Negende openbaar verslag (31 januari 2012)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het negende openbaar verslag van 31 januari 2012)

 

Achtste openbaar verslag (31 oktober 2011)

Bijlage 1 tm 17 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het achtste openbaar verslag van 31 oktober 2011)

 

Zevende openbaar verslag (4 mei 2011)

Bijlage 1 tm 15 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het zevende openbaar verslag van 4 mei 2011)

 

Zesde openbaar verslag (2 februari 2011)

Bijlage 1 tm 15 Tussentijdse Financiele Verslagen DSB Beheer (bij het zesde openbaar verslag van 2 februari 2011)

 

Vijfde openbaar verslag (29 oktober 2010)

Bijlage 1 (bij het vijfde openbaar verslag van 29 oktober 2010)

 

Vierde openbaar verslag (26 augustus 2010)

Bijlage 1 (bij het vierde openbaar verslag van 26 augustus 2010)

 

Derde openbaar verslag (3 mei 2010)

Bijlage 1 (bij het derde openbaar verslag van 3 mei 2010)

 

Tweede openbaar verslag (29 januari 2010)

Bijlage 1 (bij het tweede openbaar verslag van 29 januari 2010)

 

Eerste openbaar verslag (17 november 2009)

Bijlage 1 (bij het eerste openbaar verslag van 17 november 2009)

Bijlage 2 (bij het eerste openbaar verslag van 17 november 2009)

 

Openbare verslagen Overige Groepsvennootschappen

Van de volgende vennootschappen worden hier slechts de verslagen weergegeven die niet zijn opgenomen in de gecombineerde verslagen van DSB Beheer B.V. en de daarmee samenhangende vennootschappen. Die verslagen treft u aan onder 'Openbare verslagen / DSB Beheer.

DS Art:

Twintigste openbaar verslag (25 oktober 2016)

Twaalfde openbaar verslag, tevens verslag ex art. 137 Fw (8 januari 2013)

Derde openbaar verslag (31 augustus 2010)

Bijlage 1 (tussentijds financieel verslag DS Art BV d.d. 31 augustus 2010)

Tweede openbaar verslag (3 mei 2010)

Bijlage 1 (tussentijds financieel verslag DS Art BV d.d. 29 april 2010)

Eerste openbaar verslag (30 december 2009)

 

Overige Groepsvennootschappen:

DS Sport en Art Beheer – 12e openbaar verslag, teven verslag ex art. 137 Fw – 28 november 2013