Informatie over deze website

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB Bank N.V. beëindigd. Klik hier voor het Zesenveertigste openbaar (eind)verslag d.d. 21 december 2021 van de curatoren. 

Op deze website kunt u algemene informatie vinden over het faillissement, zoals faillissementsverslagen over de voortgang van het faillissement en financiële verslagen. U vindt deze door op de link 'Faillissementsinformatie' hierboven te klikken.

Wilt u meer weten over de liquidatie van DSB N.V.? Ga dan naar vereffening.dsb.nl