Informatie over deze website

Deze website wordt enkel in stand gehouden met het oog op het bieden van informatie over het inmiddels afgewikkelde faillissement van DSB N.V. (voorheen genaamd DSB Bank N.V.). Deze website is niet bedoeld voor nieuwe of andere informatie-uitingen.

DSB N.V. heeft surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank te Amsterdam. Nadere informatie hieromtrent kunt u vinden op surseance.dsb.nl.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DSB BANK

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB Bank N.V. beëindigd. Klik hier voor het Zesenveertigste openbaar (eind)verslag d.d. 21 december 2021 van de curatoren. 

Op deze website kunt u algemene informatie vinden over het faillissement, zoals faillissementsverslagen over de voortgang van het faillissement en financiële verslagen. U vindt deze door op de link 'Faillissementsinformatie' hierboven te klikken.