Informatie over deze website

 

Deze website wordt enkel in stand gehouden met het oog op het bieden van informatie over het inmiddels afgewikkelde faillissement van DSB N.V. (voorheen genaamd DSB Bank N.V.). Deze website is niet bedoeld voor nieuwe of andere informatie-uitingen.

DSB N.V. is op dit moment in liquidatie. Veel schuldeisers van DSB komen in deze liquidatie mogelijk nog in aanmerking voor voldoening van niet-ontvangen rente. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor rente? Ga dan naar rente.dsb.nl.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DSB BANK

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB Bank N.V. beëindigd. Klik hier voor het Zesenveertigste openbaar (eind)verslag d.d. 21 december 2021 van de curatoren. 

Op deze website kunt u algemene informatie vinden over het faillissement, zoals faillissementsverslagen over de voortgang van het faillissement en financiële verslagen. U vindt deze door op de link 'Faillissementsinformatie' hierboven te klikken.
Wilt u meer weten over de liquidatie van DSB N.V.? Ga dan naar vereffening.dsb.nl