WELKOM OP DE WEBSITE VAN DSB BANK

Op 20 december 2021 is het faillissement van DSB Bank N.V. beëindigd. DSB Bank N.V. houdt daarmee op te bestaan. Klik hier voor het Zesenveertigste openbaar (eind)verslag d.d. 21 december 2021 van de curatoren. Voor de afwikkeling van het boedeloverschot (vereffening) zal binnenkort een website worden geopend.

Op deze website kunt u algemene informatie vinden over het faillissement, zoals faillissementsverslagen over de voortgang van het faillissement en financiële verslagen. U vindt deze door op de link 'Faillissementsinformatie' hierboven te klikken.