Uitdelingen

 1. Elfde uitdeling, tevens slotuitdeling, op concurrente vorderingen (19,5%) en eerste uitdeling, tevens slotuitdeling op achtergestelde vorderingen (100%)

  Op alle geverifieerde concurrente vorderingen wordt 19,5% uitgedeeld. Na deze uitdeling van 19,5% zal in totaal 100% zijn uitgedeeld op geverifieerde concurrente vorderingen. Op geverifieerde achtergestelde vorderingen wordt 100% uitgedeeld.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. De verwachting is dat omstreeks 20 december 2021 de elfde, tevens slotuitdeling, aan concurrente schuldeisers, evenals de eerste uitdeling, tevens slotuitdeling, aan achtergestelde schuldeisers zal worden betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite https://verificatie.dsbbank.nl/ kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 2. Tiende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (2,5%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 2 augustus 2021 een tiende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 2,5%.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 6 september 2021 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 35% en 4% is daarmee 80,5% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite https://verificatie.dsbbank.nl/ kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam

 3. Negende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 26 november 2019 een negende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 16 december 2019 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 35% is daarmee 78% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam. 

   

 4. Achtste tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (35%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 4 december 2014 een achtste uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt ditmaal, in tegenstelling tot de zes voorgaande keren, 35%. Er wordt zo in totaal € 1.317.397.724,20 uitgedeeld. Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 23 december 2014 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 74% van ieders erkende vordering betaald. De curatoren voorzien wel dat zij de komende vijf jaren geen uitdelingen meer zullen doen. Elders op deze site en in het 24ste openbaar verslag, dat u hier ook kunt vinden, treft u meer informatie aan over deze uitdeling.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam

   

 5. Zevende tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 15 mei 2014 een zevende uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een zevende uitdeling plaats van in totaal € 151.214.338,17. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 23 juni 2014 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 39% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 6. Zesde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 22 november 2013 een zesde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een zesde uitdeling plaats van in totaal € 158.552.164,81. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 20 december 2013 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 35% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 7. Vijfde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 8 mei 2013 een vijfde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een vijfde uitdeling plaats van in totaal € 157.430.586,34. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 143.338,82 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 24 juni 2013 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4%, 4% en 4%, is daarmee 31% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 8. Vierde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 29 november 2012 een vierde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt een vierde uitdeling plaats van in totaal € 152.652.297,69. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 1.915.816,14 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling omstreeks 20 december 2012 te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15%, 4% en 4%, is daarmee 27% van ieders erkende vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 9. Derde tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  De Rechter-Commissaris heeft op 1 juni 2012 een derde uitdeling aan alle concurrente schuldeisers van DSB Bank bevolen. Het uitdelingspercentage bedraagt 4%. Er vindt zo een derde uitdeling plaats van in totaal € 151.898.511,78. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 1.919.816,14 gereserveerd voor vorderingen waarover nog niet door een rechter is beslist.

  Vandaag wordt de uitdelingslijst, met daarop alle vorderingen waarop wordt uitgedeeld, gedeponeerd bij de Rechtbank om daar tien dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verzet tegen de uitdelingslijst wordt ingesteld, streven de Curatoren ernaar om de uitdeling deze maand nog te effectueren. In totaal, met inbegrip van de eerdere uitdelingen van 15% en 4%, is daarmee 23% van ieders vordering betaald.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 10. Uitdelingslijst DSB Beheer vandaag gedeponeerd

  De Rechter-Commissaris in het faillissement van DSB Beheer B.V. heeft een eerste, tussentijdse, uitdeling van 8,5% bevolen aan de schuldeisers van DSB Beheer B.V. Vandaag is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Beheer gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) om daar 10 dagen kosteloos ter inzage te liggen. Alle crediteuren zijn inmiddels van deze deponering schriftelijk op de hoogte gesteld.

  De uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

 11. Tweede tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (4%)

  Op 30 november 2011 heeft de Rechter-Commissaris in het faillissement, mr. M.L.D. Akkaya, een tweede tussentijdse uitdeling bevolen op de erkende vorderingen van crediteuren. Op de geverifieerde concurrente vorderingen wordt 4% betaald. Er vindt zo een tweede uitdeling plaats van in totaal € 146.431.877,08. Daarnaast wordt er voor een bedrag van € 2.257.469,28 gereserveerd voor vorderingen van schuldeisers waarover nog niet door een rechter is beslist.

  De vorderingen waarop uitgedeeld wordt staan vermeld op de door de Rechter-Commissaris goedgekeurde uitdelingslijst. Die lijst is op maandag 5 december 2011 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) en ligt daar gedurende tien dagen kosteloos ter inzage. Tevens worden alle crediteuren die op de uitdelingslijst vermeld staan schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitdeling en de deponering van de uitdelingslijst.

  Een samenvatting van de uitdelingslijst is in te zien door op deze link te klikken.

  Op de Verificatiewebsite kunnen crediteuren de status van hun eigen vordering inzien met hun persoonlijke code en gebruikersnaam.

 12. Eerste tussentijdse uitdeling op erkende vorderingen (15%)

  Op 8 juni 2011 heeft de Rechter-Commissaris in het faillissement, mr. M.L.D. Akkaya, een eerste tussentijdse uitdeling bevolen op de erkende vorderingen van crediteuren. De geverifieerde preferente vorderingen worden volledig betaald. Op de geverifieerde concurrente vorderingen wordt 15% betaald.

  De vorderingen waarop uitgedeeld is staan vermeld op de door de Rechter-Commissaris op 15 juni 2011 goedgekeurde uitdelingslijst. Die lijst is op donderdag 16 juni 2011 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220) en heeft daar gedurende tien dagen kosteloos ter inzage gelegen.

  De uitdelingslijst is eveneens in te zien op de Verificatiewebsite , waarop u tevens meer informatie over de uitdeling vindt.

  De uitdeling betreft een uitdeling van in totaal € 767.336,64 aan de schuldeisers met een preferente vordering, en thans een eerste uitdeling van in totaal € 353.988.373,09 aan de schuldeisers met een concurrente vordering. U kunt een overzicht inzien van de bedragen die met deze uitdeling gemoeid gaan, door op deze link te klikken.

  Voor de duidelijkheid wijzen curatoren erop dat het nu gaat om een eerste tussentijdse uitdeling. Curatoren verwachten dat er nog meer (tussentijdse) uitdelingen kunnen worden gedaan. Wanneer een volgende uitdeling kan plaatsvinden en wat de hoogte van een dergelijke uitdeling zou kunnen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.